ผลการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย PDF พิมพ์
เขียนโดย baw366   
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 18:36 น.

ผลการประกวดภาพวาดระดับชั้นประถมที่ 1-3

ชนะเลิศ ด.ช.จรัญชัย  รามมณี รร.บ้านสำนักไม้เรียบ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ปวีณอร  นาคแก้ว  รร.บ้านสำนักไม้เรียบ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.พรศิริ  รณศิริ  รร.บ้านสำนักไม้เรียบ

ผลการประกวดภาพวาดระดับชั้นประถมที่ 4-6

ชนะเลิศ ด.ญ.สิริวัลย์  ยกทวน  รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.กมลชนก  พุทธังกุโร รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.นภัส  เปาะทองคำ  รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง

ผลการประกวดภาพถ่าย

ชนะเลิศ นางดวงตา  หวานสนิท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางละออ  วังปรีชา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 09:59 น.
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Here you can purchase viagra in Australia at low cost.