จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่2 PDF พิมพ์
เขียนโดย baw366   
วันจันทร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:24 น.

รพ.จุฬาภรณ์ จะจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยใน ประจำปี 2561 ผู้รับจ้างประสงค์เสนอราคา สามารถดาวน์โหลดขอบเขตงานจ้างเหมาด้านล่าง และสามารถรับและยื่นใบเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ รพ.จุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560

- ขอบเขตการจ้างเหมาบริการอาหาร

            - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาบริการอาหาร
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Here you can purchase viagra professional in Australia at low cost.