ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)