ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า ด้วยระบบ E-bidding