ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ ชนิด Inverter