สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานชันสูตรเดือนธันวาคม2561