ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี