ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 รายการ