ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องX-Ray เคลื่อนที่ขนาด 300 mA